UCHWAŁA NR XXIII/145/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2017 – 2022

2017-10-03 1052
Art. czytany: 431 razy

UCHWAŁA NR XXIII/145/2017
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2017 – 2022