A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Nabór pracowników
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Aktualności
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska 'Mój Rynek' w Sokołach w systemie zaprojektuj i wybuduj'
» Przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jamiołki - Godzieby, Rzące i Kowalewszczyzna”
» Informacja dotycząca badań ankietowych GUS w 2018 r.
» Zaproszenie do składania ofert na „Założenie pełnej ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Sokoły”
» Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa dróg ....'
Ilość wiadomości z działu 'Nabór pracowników': 1
Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

ZARZĄDZENIE NR 10/09
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządzowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Józef Zajkowski


Data wprowadzenia: 2009-06-03 0952
Data upublicznienia:
Art. czytany: 27261 razy

» Załącznik Nr 1 - rozmiar: 29184 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 2 - rozmiar: 39424 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 4 - rozmiar: 32768 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Zarządzenie w spr. regulaminu - rozmiar: 65536 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Nabór do pracy w Ref. IGKRiP
Ostat. 10 wiadomości:

» Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 4763010; 86 4763011; 86 2741373; fax. 86 4763012

e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl